Prosty Timer na 8051

20141218_112548 (Medium)

Dawno już nie miałem okazji pisać czegokolwiek na 8051. Potrzeba zrodziła się przypadkowo  – kolega potrzebował  (na wczoraj) prosty sterownik, który coś tam ma wyłączać po odliczeniu zadanego czasu. Dokładność minutowa (czyli bez nadmiernego spalania się), zakres nastaw 0-20 minut, fajnie jakby miał wyświetlacz, obsługę krańcówki i przekaźnik na wyjściu, obudowa – niekoniecznie.

Aby ratować kolegę, przystąpiłem do działania i właściwie jeszcze tego samego dnia powstał prototyp. Prosty układ (do którego wykorzystałem gotową płytkę ze starych zapasów) i bardzo prymitywny, z technicznego punktu widzenia, software. Dlaczego prymitywny ? Bo profesjonalista zrobiłby to na przerwaniach Timer`a – ja poszedłem na łatwiznę i odliczanie czasu odbywa się w pętlach czasowych. Nie powiem, żebym nie próbował – chciałem zrobić to jak należy, ale czas gonił, sprzęcik w kosmos nie miał lecieć, a obsługa Timerów przysparzała mi nieoczekiwanych problemów/błędów.

Za pewne nie ma się czym chwalić, ale postanowiłem projekt opublikować. Jak zwykle przyświecał mi cel – może komuś się przyda … (jak nie w całości, to choćby fragmenty kodu).

Na początek PDF – 89C52 – który jest sercem układu.

Do kontrolera podłączone są 3 przyciski typu Switch (jeden na PCB i 2 zewnętrzne). Dane wyświetlane są na LCD 2×16 (magistrala 8-bit). Co istotne, to dobór opóźnienia (pętli), których wartości są uzależnione od zastosowanego taktującego rezonatora kwarcowego. Nie możecie traktować ich „na sztywno” – trzeba je dobrać eksperymentalnie.

Program wykorzystuje pierwszy bank rejestrów R, w których przechowuje stany poszczególnych pętli, służących odliczaniu czasu, nastawy i znaczniki. Nie pytajcie dlaczego -tak było mi najłatwiej.

Kolejna uwaga – wszystkie wykorzystywane procedury (obsługa LCD, pętle czasowe itp) to też moje, zapewne słabo zoptymalizowane, rozwiązania (np. : LCD – wyłącznie obsługa 8-bit, bez flagi zajętości). Jak macie swoje lepsze, lub znajdziecie w necie – spokojnie można je wdrożyć – użyłem to co miałem – pisane dawno i „na kolanie”.

;**********************************************************
; ATMEL 89C52
; KONTROLER - TIMER 0-20 minut
;**********************************************************

; PORT P0 WYSWIETLACZ LCD 2X16

E    EQU P2.7     ; ENABLED - LCD
RS   EQU P2.6     ; RS - LCD

GO   EQU P3.7     ; SWITCH START
PK   EQU P2.5     ; PORT - PRZEKAZNIK

PLUS  EQU P3.2     ; INT0 - SWITCH ZWIEKSZ CZAS
MINUS  EQU P3.3     ; INT1 - SWITCH ZMNIEJSZ CZAS

;********************************************************************

LJMP START        ; PRZESKOCZ DO ADRESU STARTU

ORG 03H         ; ADRES OBSLUGI - PRZERWANIA OD INT0
PUSH PSW         ; ZABEZPIECZ NA STOSIE REJESTR PSW
PUSH ACC         ; ZABEZPIECZ NA STOSIE AKUMULATOR
AJMP PRZERWANIE_0    ; SKOCZ DO OBSLUGI PRZERWANIA INT0
             ; NALEZY PAMIETAC O ZDJECIU ZE STOSU PRZY
             ; WYJSCIU Z PROC. PRZERWANIA

ORG 13H         ; ADRES OBSLUGI - PRZERWANIA OD INT1
PUSH PSW
PUSH ACC
AJMP PRZERWANIE_1

ORG 100H         ; PRZESTAWIENIE ADRESU ABY NIE NAMIESZAC Z PRZERWANIAMI

START:
  MOV R0,#5      ; W R5 - WARTOSC NASTAWIONYCH MINUT
  MOV R1,#35      ; W R1 - ODLICZANIE CZASU - NAJSZYBSZA PETLA
  MOV R2,#1      ; W R2 - ODLICZANIE CZASU - SREDNIA PETLA
  MOV R3,#1      ; W R3 - TRZECIA PETLA ZLICZAJACA SEKUNDY
  MOV R4,#00H     ; W R4 - SLOWO KONTROLNE
             ; ZNACZNIK START 00H - STOP, 01H START

  SETB EX0       ; ZEZWOLENIE NA PRZERWANIA OD EXTERNAL 0
  SETB EX1       ; ZEZWOLENIE NA PRZERWANIA OD EXTERNAL 1
  SETB EA       ; GLOBALNE ZEZWOLENIE NA PRZERWANIA

  LCALL SET_LCD    ; ZAINICJUJ LCD
  SETB E        ; ENABLED LCD

  MOV DPTR,#TXT_1   ; TXT - 1
  LCALL WR_TXT     ; WYPISZ

  MOV R6,#00H     ; LCD LINIA NIZEJ
  MOV R7,#01H
  LCALL POZ_CUR    ; USTAW KURSOR W DRUGIEJ LINII

  MOV DPTR,#TXT_2   ; TXT - 2
  LCALL WR_TXT     ; WYPISZ

; GLOWNA PETLA PROGRAMU ***********************************************

START_2:

  JB GO,DUPA      ; SPRAWDZ CZY SWITCH START WCISNIETY
  MOV R4,#01H     ; WCISNIETY - USTAW ZNACZNIK START W REJESTRZE
             ; KONTROLNYM (NA 01)
  LCALL CLR_LCD    ; WYCZYSC LCD
  MOV DPTR,#TXT_5   ; WYPISZ - START
  LCALL WR_TXT

  LCALL WAIT_100    ; PAUZA - 100

  LCALL KONTROLA    ; WYWOLAJ PROCEDURE WYSWIETLENIA AKTUALNEGO
             ; CZASU W 2 LINII LCD

DUPA:
  CJNE R4,#01H,DUPA_2 ; JESLI W R4 ZNACZNIK START (#01H) TO WYKONAJ PONIZEJ,
             ; JESLI NIE IDZ DO DUPA_2
  CJNE R0,#00H,DUPA_3 ; SPRAWDZ CZY ODLICZANIE NIE ZESZLO DO 0 MINUT
             ; JESLI TAK WYWOLAJ ZMODYFIKOWANA PROCEDURE ODLICZANIA
             ; ODLICZANIE_S2, JESLI NIE IDZ DO DUPA_3 CZYLI
             ; PODSTAWOWEJ PROCEDURY ODLICZANIA
  LCALL ODLICZANIE_S2
  LCALL KONTROLA    ; WYSWIETL CZAS
  SJMP DUPA_2     ; IDZ NA KONIEC I ZAMKNIJ PETLE

DUPA_3:
  LCALL ODLICZANIE_S  ; WYWOLAJ PODSTAWOWA PROCEDURE ODLICZANIA CZASU
  LCALL KONTROLA    ; WYSWIETLA CZAS

DUPA_2:
  LCALL WAIT_100    ; PAUZA
  LJMP START_2     ; ZAMKNIECIE PETLI - POWROT NA POCZATEK

;======================================================================

ODLICZANIE_S:      ; PODSTAWOWA PROCEDURA ODLICZANIA OPOZNIENIA
             ; WYWOLANA DLA STANU MINUT > 0

  DJNZ R1,CZAS_01
  MOV R1,#35      ; MODYFIKACJA PETLI = CZAS
  DJNZ R2,CZAS_01
  MOV R2,#1      ; MODYFIKACJA PETLI = CZAS
  DJNZ R3,CZAS_01
  MOV R3,#59      ; R3 - LICZNIK SEKUND
  DJNZ R0,CZAS_01   ; DLA ZERO MINUT WYKONAJ PONIZEJ

CZAS_01:

  RET         ; POWROT

ODLICZANIE_S2:      ; ZMODYFIKOWANA PROCEDURA - BEZ R0 (MINUT)
             ; WYWOLANA TYLKO DLA 0 MINUT

  DJNZ R1,CZAS_02
  MOV R1,#35
  DJNZ R2,CZAS_02
  MOV R2,#1
  DJNZ R3,CZAS_02   ; R3 - LICZNIK SEKUND
             ; JESLI=0 WYSWIETLA W 1 LINII NAPIS STOP

  MOV R6,#00H     ; POZYCJA KURSORA
  MOV R7,#00H     ; POZYCJA KURSORA
  LCALL POZ_CUR

  MOV DPTR,#TXT_6   ; "STOP"
  LCALL WR_TXT

  LCALL KONTROLA    ; W 2 LINII WYSWIETL CZAS (MA BYC 0.00)

  MOV R4,#00H     ; USTAW REJESTR KONTROLNY NA STOP
             ; ZATRZYMAJ ODLICZANIE
  CPL PK        ; ZMIEN BIT NA KTORYM JEST PRZEKAZNIK
             ; TU OCZYWISCIE POWINNO BYC SETB LUB CLR

CZAS_02:
  RET         ; POWROT Z ODLICZANIE_S2

;************* OBSLUGA PRZERWAN **********************************

PRZERWANIE_0:

  MOV R4,#00H     ; PRZERWANIE INT0 - PO WYWOLANIU
             ; USTAW STARTOWE STANY LICZNIKOW PETLI
  MOV R1,#35
  MOV R2,#1
  MOV R3,#1

  LCALL CLR_LCD
  MOV DPTR,#TXT_3
  LCALL WR_TXT

  MOV R7,#01H
  LCALL POZ_CUR

  CJNE R0,#01,PRZ_01  ; SPRAWDZ CZY ZNACZNIK MINUT - R0
             ; OSIAGNAL WARTOSC 1
  SJMP PRZ_02     ; JESLI R0=1 PRZESKOCZ DEKREMENTACJE

  PRZ_01:
  DEC R0        ; DEKREMENTUJ R0 - LICZNIK MINUT

PRZ_02:
  MOV A,R0       ; WPISZ R0 DO ACC ABY WYSWIETLIC W DEC
  LCALL YAS      ; WYSWIETL W DEC

  LCALL WAIT_500    ; DLUGA PAUZA - ELIMINACJA WIELOKROTNEGO
             ; WYWOLANIA INT0

  POP ACC       ; ZDEJMIJ ZE STOSU ACC
  POP PSW       ; ZDEJMIJ ZE STOSU PSW

  RETI         ; POWROT Z OBSLUGI PRZERWANIA INT0

PRZERWANIE_1:

  MOV R4,#00H
  MOV R1,#35
  MOV R2,#1
  MOV R3,#1
  LCALL CLR_LCD
  MOV DPTR,#TXT_4
  LCALL WR_TXT
  MOV R7,#01H
  LCALL POZ_CUR
  CJNE R0,#20,PRZ_11  ; SPRAWDZ CZY ZNACZNIK MINUT OSIAGNAL WARTOSC
             ; = 20, CZYLI ZALOZONA MAX WARTOSC

  SJMP PRZ_12

PRZ_11:
  INC R0        ; INKREMENTUJ R0

PRZ_12:
  MOV A,R0
  LCALL YAS
  LCALL WAIT_500
  POP ACC
  POP PSW
  RETI

;*****************************************************************************
;*****************************************************************************
;*****************************************************************************

KONTROLA:              ; KONTROLNE WYSWIETLENIE NA LCD

  MOV R6,#00H           ; USTAW KURSOR NA 0,1 (POCZATEK 2 LINII)
  MOV R7,#01H
  LCALL POZ_CUR
  MOV A,R0
  LCALL YAS
  MOV A,#00101110B         ; KROPKA
  LCALL WR_DATA
  MOV A,R3
  LCALL YAS

  RET

;-----------------------------------------------------------------------
; PROCEDURA ZAMIANY 1 BAJT HEX < OD 64H NA 1 BAJT SPAKOWANE BCD
;-----------------------------------------------------------------------

HEX_BCD_64H:

  PUSH B
  MOV B,#10
  DIV AB
  SWAP A
  ADD A,B
  POP B
  RET

;----------------------------------------------------------------------
;PROCEDURA WYSWIETLAJACA ZAWARTOSC ACC NA 2 POZ. W HEX
;----------------------------------------------------------------------

YAS:

  PUSH ACC
  PUSH B
  LCALL HEX_BCD_64H
  PUSH ACC
  ANL A,#0F0H
  SWAP A
  ADD A,#30H
  LCALL WR_DATA
  POP ACC
  ANL A,#0FH
  ADD A,#30H
  LCALL WR_DATA
  POP B
  POP ACC
  RET

;----------------------------------------------------
; PROCEDURA WYPISUJACA TEXT NA LCD
; W DPTR ADRES TEXTU
;----------------------------------------------------

WR_TXT:

  PUSH ACC
  WR_SERV_1:
  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR
  JZ WR_SERV_2
  LCALL WR_DATA
  INC DPTR
  SJMP WR_SERV_1
  WR_SERV_2:
  POP ACC
  RET

;---------------------------------------------------------------
; PROCEDURA CZYSZCZACA ZAWARTOSC LCD
;---------------------------------------------------------------

CLR_LCD:
  PUSH ACC
  MOV A,#00000001B
  LCALL WR_CRT
  POP ACC
  RET

;------------------------------------------------------------------------
; PROC. USTAWIAJACA POZYCJE KURSORA
;------------------------------------------------------------------------

; R6 WSPOLRZEDNA X (0-19) - JESLI LCD TO 2 X 20
; R7 WSPOLRZEDNA Y (0-1)

POZ_CUR:

  PUSH ACC
  CJNE R7,#00H,P_S_1
  MOV A,R6
  SETB ACC.7
  LCALL WR_CRT
  POP ACC
  RET
P_S_1:
  MOV A,R6
  ADD A,#40H
  SETB ACC.7
  LCALL WR_CRT
  POP ACC
  RET

;-------------------------------------------------------------------------
; ZAPIS ROZKAZU DO LCD
;-------------------------------------------------------------------------

WR_CRT:
  CLR RS
  LCALL WAIT_25
  MOV P0,A
  SETB E
  CLR E
  LCALL WAIT_25
  SETB E
  RET

;--------------------------------------------------------------------------
; ZAPIS DANEJ DO LCD
;--------------------------------------------------------------------------

WR_DATA:
  SETB RS
  SETB E
  MOV P0,A
  CLR E
  LCALL WAIT_25
  RET

;--------------------------------------------------------------------------
; INICJALIZACJA LCD - PODSTAWOWE USTAWIENIA ROZRUCHOWE LCD
;--------------------------------------------------------------------------

SET_LCD:

  MOV A,#00000001B
  LCALL WR_CRT

  MOV A,#00001100B
  LCALL WR_CRT

  MOV A,#00111000B
  LCALL WR_CRT

  MOV A,#00000110B
  LCALL WR_CRT

RET

;------------------------------------------------------------------------
; PROSTE PROCEDURY OPOZNIEN - ZWYKLE PETLE
;------------------------------------------------------------------------

WAIT_500:
  LCALL WAIT_100
  LCALL WAIT_100
  LCALL WAIT_100
  LCALL WAIT_100
  LCALL WAIT_100
  RET

WAIT_100:
  LCALL WAIT_25
  LCALL WAIT_25
  LCALL WAIT_25
  LCALL WAIT_25
  RET

WAIT_25:
  LCALL WAIT_05
  LCALL WAIT_05
  LCALL WAIT_05
  LCALL WAIT_05
  LCALL WAIT_05
  RET

WAIT_05:
  PUSH ACC
  PUSH B
  MOV B,#10
SSS:
  MOV A,#25
  DJNZ ACC,$
  DJNZ B,SSS
  POP B
  POP ACC
  RET

;************** TEXTY *******************************

TXT_1:
 DB "TIMER",0
TXT_2:
 DB "YAS 01.04.2015",0

TXT_3:
 DB "SWITCH - MINUS",0

TXT_4:
 DB "SWITCH - PLUS",0

TXT_5:
 DB "START",0

TXT_6:
 DB "STOP ",0

Ponieważ urządzenie powstało, ale nie zostało wdrożone i wykorzystane, nie było sensu dopieszczania software`u. Nie zaimplementowałem obsługi krańcówki, a i przekaźnik w tej edycji działa na zasadzie zmiany stanu bitu – CPL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − 3 =