Rejestry R0-R7

Mikrokontroler  8051 posiada 4 banki rejestrów ogólnego przeznaczenia R0-R7. Są to 8 – bitowe rejestry które znajdują się w wewnętrznej pamięci RAM i zajmują odpowiednio adresy 0..1Fh. Są one podzielone na cztery banki po 8 rejestrów, przy czym w danym momencie możliwy jest dostęp tylko do jednego z wybranych banków. To który z banków rejestrów jest aktualnie aktywny, zależy od bitów RS0 i RS1 słowa stanu (PSW.3 i PSW.4). Adresy bezpośrednie rejestrów rozpoczynają się od 00h i zajmują 32 kolejne komórki pamięci RAM co oznacza, że do każdego z nich możemy odwoływać się poprzez podanie jego symbolu (R0-R7) lub bezpośrednio odwołując się do konkretnej komórki pamięci 00h – 1Fh. Przy posługiwaniu się symbolami (R0-R7) należy oczywiście pamiętać o tym, który bank pamięci został uaktywniony w rejestrze PSW – domyślnie po sygnale RESET aktywny bank to RB0 (czyli R0-R7 spod adresów 00h do 07h).

Adresy rejestrów w poszczególnych bankach są następujące:

  • Bank 0    –  00h..07h
  • Bank 1     –  08h..0Fh
  • Bank 2     –  10h..17h
  • Bank 3     –  18h..1Fh

Rejestry R0 i R1 stosujemy przy adresowaniu pośrednim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − pięć =