Currently browsing tag

Atmega32

FFT na Atmega32 …

Autor tego projektu zaimplementował DFT (Discrete Fourier Transform – Dyskretna Transformata Fourier`a) na kontrolerze Atmega32, tworząc prosty analizator widma częstotliwości akustycznych. Zobrazowanie widma przeprowadził na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD 2×16, co nie daje nadzwyczajnej rozdzielczości, ale sam pomysł i wdrożenie – rewelacja. Dokładny opis pod TYM adresem.